نشریه تاریخ اندیش شماره هفتم تابستان ۹۹
نوامبر 7, 2020
نشریه تاریخ اندیش شماره هشتم پاییز ۹۹
مارس 18, 2021
نمایش همه

نشریه تاریخ اندیش شماره اول تابستان۹۷

65,000 تومان


در این شماره می خوانید:

ریشه یابی تاریخی تئوری توهم توطئه در ایران(از دوره صفویه تا قاجاریه)-دکتر ساسان طهماسبی
بررسی مقابر پادشاهان صفویه مدفون در حرم حضرت معصومه(ع) – دکتر سید مسعود سید بنکدار- وحید امامی جمعه
گونه شناسی بیماری های دوره صفوی – پروین صالحیان- دکتر بدرالسادات علیزاده مقدم
بازگشت علمای شیعه از عتبات به ایران در اوایل عهد قاجار(زمینه ها و پیامدها) – دکتر عبدالمجید ایدی
تأملی بر سیر تحول نقاشی گل و مرغ در ایران – سید محمود حسینی- علیرضا رستمی
تاثیر موسیقی ایرانی بر هند در دوره حکومت مغولان کبیر – سید غلامعلی رخشان – دکتر فیض الله بوشاسب گوشه
خاندان محلی مراکانی در دوره تیموری – دکتر مولود ستوده