مدتی است که شیوع بیماری کرونا تمام مردم جهان را به اشکال مختلف در گیر خود کرده است و بسیاری از مراکز علمی و صاخب نظران را وادار کرده است تا برای مهار این بیماری وارد عمل شوند. در این میان؛سهم تاریخ و مطالعات آن نیز نه تنها کم نیست؛ بلکه برای انسان امروزی بسیار کاربردی به نظر می رسد. زیرا تاریخ،صاحب هزاران سال تجربه و دستاوردهای گذشتگان است و چگونگی برخورد نسل های گذشته با موارد مشابه را در اختیار ما قرار می دهد.

نشریه تاریخ اندیش به عنوان رسانه ای که همواره دغدغه تاریخ را داشته است،در ادامه رسالت خود بر آن شده است تا شماره ای را به طور ویژه به موضوع بهداشت، سلامت و بیماری های واگیردار اختصاص دهد. در این راستا از تاریخ دانان و پژوهشگران تاریخ دعوت می شود برای هر چه پربار تر شدن این مجموعه، آثار خود را در ارتباط با موضوعات اخیر برای این نشریه ارسال نمایند. امید است که بتوانیم در مسیر اطلاع رسانی در جهت آموزش بیشتر برای مقابله با این بیماری، قدم کوچکی برداریم.

محورهای پیشنهادی:

گونه شناسی بیماری های رایج در تاریخ.

تاثیر بیماری های واگیردار در زندگی اجتماعی مردم.

نقش مردم در مقابله با بیماری های فراگیرو چگونگی عملکرد آنها در گذار از این بیماری ها.

شکل گیری و عملکرد نهاد های مرتبط با سلامت و بهداشت.

تاریخ قرنطینه های بهداشتی در ایران

بررسی تاریخی نقش نهاد دین در برخورد با بیماری های اپیدمیک.

نقش فرهنگ ها و سنت ها و خرافات در بهبود و یا گسترش بیماری های مسری در تاریخ.

پیشینه بهداشت در ایران باستان.

وضعیت بهداشت مردم ایران از منظر سیاحان و سفرنامه نویسان.

سلامتی جسم و روح در منظر ادیبان، شعرا، علما و دانشمندان.

پژوهشگران می توانند آثار خود را حداکثر تا ۱۵ مرداد ۹۹ به ایمیل های نشریه ارسال نمایند.

info@tarikhandish.ir

tarikhandish@gmail.com