فصلنامه تخصصی تاریخ اندیش در نظر دارد انتشار شماره بهار خود را به موضوع دریای کاسپین اختصاص دهد. محورهای پیشنهادی:

واژه شناسی دریای کاسپین • جغرافیای تاریخی دریای کاسپین • جایگاه دریای کاسپین در اندیشه حکومتگران ایرانی • جایگاه دریای کاسپین در مناسبات ایران و روسیه در ادوار تاریخ • تاثیر فروپاشی شوروی بر اوضاع سیاسی _اجتماعی و اقتصادی دریای کاسپین • رژیم حقوقی دریای کاسپین • سابقه کشتیرانی ایران در دریای کاسپین • ظرفیت های دریای کاسپین در ایجاد ایران فرهنگی • تشابهات و تبادلات فرهنگی اقوام ساکن در حاشیه دریای کاسپین • بازتاب درای کاسپین در متون تاریخی ، ادبی و سفرنامه ها • یافته های باستان شناسی در حوزه تمدن های دریای کاسپین

علاقه مندان می توانند آثار خود را بر اساس محورهای پیشنهادی تا تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۹۷به پست الکترونیک نشریه به آدرس:info@tarikhandish.ir ارسال نمایند و یا جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۱۵۰۰۵۰۹۴تماس حاصل نمایند.