مراسم رونمایی نخستین شماره نشریه تاریخ اندیش در روز دوشنبه ۱۱ تیر ماه با حضور جمعی از اساتید و علاقمندان و اعضای این نشریه در مجموعه فرهنگی خانه وارطان برگزار شد. در این مراسم ابتدا دکتر ساسان طهماسبی سردبیر نشریه سخنرانی کردند و در آن به تشریح ماهیت این نشریه و ضرورت ایجاد آن و هدف های پیش روی آن پرداختند. ایشان تصریح کردند که ایجاد چنین نشریات مستقلی می تواند بستری جدید را جهت بیان دیدگاه ها و اندیشه های متخصصین این رشته فراهم نماید.
دکتر سید مسعود سید بنکدار که به عنوان سخنران ویژه در این جلسه حضور داشتند، با بیان اینکه پرداختن به موضوعات ویژه و خاص تاریخی همواره می تواند پژوهش تاریخی را وارد مراحل جدیدی کند؛ به موضوع خاص جواهرات سلطنتی پرداخت. این استاد دانشگاه اصفهان که کتاب کره مبارکه جواهر نشان را تالیف کرده است، خاطر نشان کرد: کره طلای جواهر نشان ، فاخرترین و با شکوه ترین کره جواهر نشان شناخته شده در جهان است که حاصل تشریک مساعی فرهیختگان و نخبگان علمی و فرهنگی عصر ناصری می باشد. این کره یک کلکسیون بی نظیر از پنج گوهر گرانبها الماس- زمرد- یاقوت قرمز- یاقوت کبود و لعل است که با هنرمندی خاصی کنار هم چیده شده است.
آسیه ایزدیار مدیر مسئول نشریه تاریخ اندیش، سومین سخنران این جلسه بود . وی با اظهار اینکه تاریخ اندیش خاستگاهی جوان با ایده ها و نقطه نظر ها و اندیشه های جدید دارد ، بیان داشت که در عرصه پژوهش با اتکا به دانش و تجربه پیش رو و راهنمایی اساتید با تجربه و کهنه کار و افکار نسل جدید، تاریخنگاری را وارد مرحله جدیدی می کنیم. وی هدف تاریخ اندیش را کم کردن فضای فکری موجود بین دستاوردهای متخصصین تاریخ وانتقال آن به مردم عنوان کرد و بیان داشت: در هر دوره ای مردم ما تاریخ و فرهنگ خود را نسل به نسل به اشکال مختلف از آرایه های ادبی گرفته تا به شکل هنرهای تصویری حفظ کرده اند و در اذهان خود ثبت نمودند و اکنون رسالت این کار خطیر بر عهده پژوهشگران تاریخ این سرزمین است که حاصل پژوهش های خود را که اطلاعات صحیح تاریخی است به بدنه اجتماع منتقل کنند.
در پایان مراسم شماره نخست نشریه تاریخ اندیش در اختیار علاقه مندان قرار گرفت و توسط سردبیر نشریه امضا گردید.