بدن خودرا
مناسب وقوی نگه دارید

همین امروز شروع کنید

اولین تمرین خودرا به رایگان انجام دهید

این یک متن آزمایشی است که توسط وردپرس سیتی نوشته میشود تا امکانات قالب بهتر مورد ارزیابی شما قرار گیرد. وردپرس سیتی همواره در تلاش است تا گلچینی از برترین قالب ها را با بهترین کیفیت برای شما آماده کن

ببینید ما چه کارهایی می کنیم

تعرفه های ما را مشاهده نمایید.

1 ماهه

هزارتومان29

 • استخر بدون
 • وسایل ساده
 • حوله بدون
 • حمام بدون
 • مربی خصوصی بدون

3 ماهه

هزار تومان49

 • استخر بدون
 • وسایل ساده
 • حوله بدون
 • حمام بدون
 • مربی خصوصی بدون

6 ماهه

هزار تومان69

 • استخر بدون
 • وسایل ساده
 • حوله بدون
 • حمام بدون
 • مربی خصوصی بدون

1 ساله

هزارتومان99

 • استخر for رایگان
 • وسایل دارد
 • حمامرایگان
 • حمام رایگان
 • مربی خصوصی دارد

آمار های ما

کاربر راضی
1452

کاربر راضی

مترفضای باشگاه (مترمکعب)
350

مترفضای باشگاه (مترمکعب)

مربی
12

مربی

روز هفته
7

روز هفته

زندگی سالم خودرا
امروز شروع کنید

این یک متن آزمایشی است که توسط وردپرس سیتی نوشته میشود تا امکانات قالب بهتر مورد ارزیابی شما قرار گیرد. وردپرس سیتی همواره در تلاش است تا گلچینی از برترین قالب ها را با بهترین کیفیت برای شما آماده کند

شروع تمرینات

ساعت کاری

این یک متن آزمایشی است که توسط وردپرس سیتی نوشته میشود.

 • 800 - 1600
 • 800 - 1500

تماس با ما