راهنمای نگارش مقالات


شیوه نامه نگارش و ارسال مقالات به مجله تاریح اندیش

تاریخ اندیش از تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان حوزه های مختلف تاریخ و مطالعات مرتبط با آن در زمینه های باستانشناسی، هنر، ادبیات، معماری و ایرانشناسی؛ دعوت می کند آثار خود را در قالب مقالات علمی، یادداشت ها، ترجمه، نقد و بررسی پژوهش های جدید، گفتگو و مصاحبه با اساتید جهت چاپ در مجله؛ از طریق پست الکترونیک نشریه به آدرس : info@tarikhandish.ir ارسال نمایند.

۱- نشریه تاریخ اندیش از آثار نو آورانه و روشمند که حاصل پژوهش های نویسنده در حوزه های مختلف تاریخ است و همچنین مقاله های برگرفته از پایان نامه های ارشد و دکتری استقبال خواهد کرد.
۲-مقاله هایی که جهت چاپ به نشریه ارسال می شوند توسط هیات داوران نشریه بررسی شده و پذیرش و یا عدم پذیرش آن به اطلاع نویسندگان خواهد رسید.
۳-مقاله هایی در نشریه پذیرفته می شوند که پیش از این در جای دیگری چاپ نشده ویا هم‌زمان برای داوری به مجله دیگری ارسال نشده باشند.
۴-مسئولیت مطالب مطرح‌شده در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.
۵-نشریه در اصلاح ، ویرایش و انتخاب عنوان مقالات آزاد است.
۶-حتی الا مکان عنوان مقالات کوتاه و برانگیزاننده باشد.
۷- کلیه مقاله های پژوهشی حداکثر در ۶ هزار واژه تنظیم شده و دارای عنوان، چکیده، کلید واژه، مقدمه ، بدنه اصلی،نتیجه و فهرست منابع باشند.
۸-چکیده مقاله حداکثر در ۲۵۰ کلمه به دو زبان فارسی و انگلیسی و دارای حداکثر هفت کلید واژه باشد.
۹-مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی به دو زبان فارسی و انگلیسی، میزان تحصیلات، رتبه علمی، موسسه علمی وابسته، نشانی پست الکترونیکی و شماره تلفن تماس همراه مقاله ارسال شود.
۱۰-مقاله هایی که به صورت دو نفر نگاشته میشود، باید یک نفر به عنوان نویسنده مسئول مشخص شود. از نظر فصلنامه، عهده دار مکاتبات مقاله با فصلنامه، نویسنده مسئول شناخته میشود.
۱۱-مقاله ها در محیطword2007با قلم لوتوس ۱۴ تایپ شود.
۱۲-کلیه ارجاعات در داخل متن با ذکر نام نویسنده، تاریخ انتشار، شماره جلد و شماره صفحه در داخل پرانتز به شیوه زیر آورده شود: مثال: (نام خانوادگی مؤلف، سال چاپ: جلد/ شماره صفحه). جهت ارجاع به منابع انگلیسی نیز به همین شکل ولی به زبان اصلی اثرآورده شود.مثال:(۱۹۶۰:۲۳۴,cahen برای ارجاع دوم لفظ همان در منابع فارسی مورد استفاده قرار گیرد. مثال:(همان:۲۳۵:۱۳۶۹)
۱۳-سایر توضیحات در ارتباط با اطلاعات درونی مقاله، در پی نوشت پس از نتیجه گیری آورده شود.
۱۴-معادل خارجی اسامی خاص و اصطلاحات تخصصی درون متن، داخل پرانتز و با اندازه قلم ۱۲ باشد.
۱۵-اطلاعات کتاب‌شناسی منابع در پایان مقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، براساس نام خانوادگی نویسنده، به ترتیب حروف الفبا و به شیوه زیرآورده شود: کتاب:نام‌ خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام‌ نویسنده/ نویسندگان (تاریخ‌ انتشار). نام کتاب به‌صورت ایتالیک (ایرانیک)، نام مترجم یا مصحح، شمارۀ جلد، نوبت چاپ، محل انتشار:نام ناشر. مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام ‌نویسنده (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام نشریهبه‌صورتایتالیک (ایرانیک)، سال نشریه، شماره نشریه، شماره صفحات مربوط به مقاله. پایان نامه: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده(سال دفاع).«عنوان پایان نامه»، مقطع پایان نامه، نام استادراهنما، دانشگاه. سند: محل نگهداری سند، مختصات دقیق سند، شماره سند. منابع اینترنتی: نام‌ خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله»، نام وب‌سایت (عنوان نشریه الکترونیکی، جلد، شماره، سال)، صفحه، آدرس اینترنتی.
۱۶-کلیه جدول‌ها، تصاویرونمودارهاباذکرعنوان دربالای آن‌هاوتوضیحات وذکرمنبع درزیر آن‌ها آورده شود. همچنین عکس های مرتبط با مقاله با فرمت jpg یا jpeg ذخیره و به پیوست مقاله فرستاده شود.