نشریه تاریخ اندیش شماره ششم زمستان ۹۸ و بهار ۹۹
ژوئن 29, 2020
نشریه تاریخ اندیش شماره اول تابستان۹۷
نوامبر 7, 2020
نمایش همه

نشریه تاریخ اندیش شماره هفتم تابستان ۹۹

75,000 تومان


در این شماره نشریه تاریخ اندیش، به مقالات ترجمه ای از اساتید دانشگاه های شرق شناسی و ایرانشناسی در جهان می پردازد.

 

توضیحات
  • آنچه در شماره هفتم خواهید خواند: