نشریه تاریخ اندیش شماره دوازدهم، پاییز و زمستان ۱۴۰۱
مارس 15, 2023
کتاب تشکیلات اداری زیاریان
می 8, 2023
نمایش همه

کتاب مثل من

70,000 تومان


نویسنده: سمانه شجاعی
موضوع: مجموعه داستان کوتاه
سال انتشار: 1401
تعداد صفحات:119
صفحه قطع: رقعی

بخشی از کتاب:
در صحرایی گم شده بودم. به هر طرف که می دویدم ، تاریکی بود. دست ها و پاهایم سست شده بودند. زار می زدم ومادرم را صدا می کردم اما پیدایش نمی کردم. سایه ای روی لباس سفیدم نشست. سربلند کردم ببینمش. همین که چشمم به چشم های تاریکش افتاد، صدای فریادی تمام تنم را لرزاند. صدا آشنا بود. چقدر شبیه صدای…
پاهایم یخ کرده بود. زیر کرسی بودم اما انگار آتش نداشت. خواستم پاهایم را گرم کنم که صدای گلوله ای و صدای داد مردی از جا پراندم.
م پر صدائه! م پر صدائه!

توضیحات