منوهای نامحدود

با قالب Be میتوانید منوهای متفاوتی طراحی نمایید.شما با یک منوی ساده محدود نشده اید.همچنین شما میتوانید هدر های مختلفی را برای وب سایت خود و صفحات مختلف با طرح های مختلف طراحی کنید.